Ενέργεια (συνέχεια)

Ασχολούμαστε με τις ακόλουθες τεχνολογίες:

• Αιολικά
• Φωτοβολταϊκά [περισσότερα]
• Ηλιοθερμικά
• Μικρά Υδροηλεκτρικά
• Γεωθερμία
• Βιοκαύσιμα
• Βιομάζα

Ειδικευόμαστε στους εξής τομείς:

• Εκμετάλλευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με τις προαναφερθείσες τεχνολογίες
• Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας σε συγκροτήματα γραφείων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κλπ, μέσα από ορθή χρήση του φωτισμού, του κλιματισμού, της θέρμανσης, του εξαερισμού, του ζεστού νερού, των ενεργειακών φορτίων, κλπ
• CHP (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας)
• Φυσικό αέριο
• Παραγωγή και διαχείριση ενέργειας
• Βιοκλιματικό / ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό κτιρίων
• Πιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνουν τις παρακάτω:

• Μελέτες σκοπιμότητας
• Ενεργειακές μελέτες
• Μελέτες ενεργειακής απόδοσης για νέα κτίρια
• Ενεργειακές επιθεωρήσεις των διαφόρων τύπων κτιρίων (συμπεριλαμβανομένων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κλπ)
• Αδειοδοτήσεις έργων ΑΠΕ (Άδεια Παραγωγής, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, Άδεια Εγκατάστασης, Άδεια Λειτουργίας)
• Σύνταξη και υποβολή επενδυτικών σχεδίων για ΑΠΕ για τη λήψη κυβερνητικής χρηματοδότησης από διάφορα προγράμματα επιχορηγήσεων
• Μελέτες υλοποίησης έργων ΑΠΕ
• Βελτιστοποίηση σχεδίασης έργων ΑΠΕ
• Επίβλεψη κατασκευής
• Διαχείριση έργων
• Κατασκευή έργων ΑΠΕ
• Αναθέσεις ενεργειακών έργων
• Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
• Παρακολούθηση και συντήρηση έργων ΑΠΕ
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ενεργειακά θέματα
• Προετοιμασία συμβάσεων για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας

[επιστροφή]