Ενέργεια

Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για αποτελεσματική διαχείριση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών ζητημάτων μας οδήγησε να επικεντρωθούμε στους παρακάτω τομείς:

 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής, της Αμερικάνικης και της διεθνούς νομοθεσίας αναφορικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
 • CCS (Carbon Capture and Storage)
 • Έρευνα, ανάπτυξη και διαχείριση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση τεχνικών και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις παραγωγής
 • Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα
 • Διαμεσολάβηση σε διεθνές επίπεδο ανάμεσα σε δυνητικούς επενδυτές και σε εταιρείες με έργα ΑΠΕ
  • Αγορά έργων ΑΠΕ

  Συνεργαζόμαστε με επενδυτές που ενδιαφέρονται για την αγορά εν λειτουργία μονάδων ΑΠΕ [αιολικών, φωτοβολταϊκών, βιομάζας, μικρών υδροηλεκτρικών] ή/και πλήρως αδειοδοτημένων έργων ΑΠΕ - στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες

  • Πώληση έργων ΑΠΕ

  Αντιστρόφως, διαθέτουμε προς πώληση μονάδες σε λειτουργία και έργα πλήρως ή μερικώς αδειοδοτημένα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 • Συμπαραγωγή
 • Παρακολούθηση αλλαγών Ελληνικού θεσμικού πλαισίου ΑΠΕ και αειφόρου ανάπτυξης
 • Αξιολόγηση και μείωση εκπεμπόμενων αερίων θερμοκηπίου
 • Διαχείρηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας
 • "Πράσινο ρεύμα" μέσω πιστοποιημένων συμβάσεων
 • Ενεργειακές κοινότητες

[συνέχεια]