Ενέργεια

Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για αποτελεσματική διαχείριση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών ζητημάτων μας οδήγησε να επικεντρωθούμε στους παρακάτω τομείς:

  • Εξοικονόμηση ενέργειας
  • Παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής, της Αμερικάνικης και της διεθνούς νομοθεσίας αναφορικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
  • CCS (Carbon Capture and Storage)
  • Έρευνα, ανάπτυξη και διαχείριση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση τεχνικών και τεχνολογιών εξικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις παραγωγής
  • Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα
  • Διαμεσολάβηση σε διεθνές επίπεδο ανάμεσα σε δυνητικούς επενδυτές και σε εταιρείες με έργα ΑΠΕ
  • Συμπαραγωγή

[συνέχεια]