Υποδομές

 

Ειδικευόμαστε στους παρακάτω τομείς:

  • Σχεδιασμός των χρήσεων γης
  • Βιομηχανικές ζώνες
  • Περιβαλλοντικές μελέτες