Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ACCI / ΕΒΕΑ)

British Geological Survey (BGS)

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Eξοικονόμησης Eνέργειας (CRES / ΚΑΠΕ)

European Association of Metals (EUROMETAUX)

European Association of Mining Industries (EUROMINES)

Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ)

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (HELAPCO / ΣΕΦ)

Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (HTSO / ΔΕΣΜΗΕ)

Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

US Geological Survey (USGS)

 

[περισσότερα]