Μεταλλεία & μεταλλουργία

Ασχολούμαστε με θέματα όπως:

 • Οικονομική αξιολόγηση μεταλλευτικών και μεταλλουργικών έργων
 • Εταιρική στρατηγική μεταλλείων
 • Φορολόγηση μεταλλευτικών επιχειρήσεων [περισσότερα]
 • Benchmarking
 • Εκθέσεις αξιολόγησης μεταλλευτικού δυναμικού
 • Ειδικές τεχνικές εκθέσεις
 • Συμμετοχή στην κοινοπραξία DeepElectroMetals, υποψήφια για το 7ο ΠΠ της ΕΕ
 • Εκθέσεις 'due diligence' για εξαγορές επιχειρήσεων
 • Κανονισμός REACH: καταχώρηση ουσιών, κοινωνικοοικονομική ανάλυση
 • Πολιτική και στρατηγική για την πρόσβαση σε σπάνιες γαίες
 • Κανονισμός CLP: ταξινόμηση, σήμανση & συσκευασία ουσιών
 • Αέρια του θερμοκηπίου: κανόνες για δωρεάν εκπομπές
 • Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας GMP+: κατάρτιση σιτηρεσίων, διατροφικής εξέλιξης & επίβλεψη διαδικασιών παραγωγής
 • Διαμεσολάβηση σε διεθνές επίπεδο ανάμεσα σε δυνητικούς επενδυτές και σε εταιρείες με μεταλλευτικά/μεταλλουργικά έργα
 • Διοργάνωση εξειδικευμένων συνεδρίων, όπως το Euromines Critical Materials Conference, March 9, 2012

 

 

up