Σχετικά με εμάς

Είμαστε μια εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανάπτυξης και διαμεσολάβησης, με κυριότερους τομείς δραστηριοποίησης τους εξής:

  • Μεταλλεία και μεταλλουργία, με εξειδίκευση στα βιομηχανικά ορυκτά, τις σπάνιες γαίες, το χρυσό και τα νικελιούχα μεταλλεύματα
  • Ενέργεια, με έμφαση στο shale oil & gas, τις ανανεώσιμες πηγές και την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων [περισσότερα]
  • Υποδομές

 

 

 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2005 από τον Βασίλειο Νικολετόπουλο. Οι πελάτες μας και τα έργα που αναλαμβάνουμε προέρχονται από χώρες όπως οι ΗΠΑ, Ισπανία, Γερμανία, Αυστρία, Τουρκία, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Αυστραλία, Κίνα και Ελλάδα.

Τα έργα μας περιλαμβάνουν εξειδικευμένες μελέτες σε τεχνοοικονομικά θέματα, π.χ. μελέτες σκοπιμότητας, και υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως REACH, IUCLID, Συστήματα Εμπορίας Εκπομπών Ρύπων, anti-dumping, China Market Economy Status, κοινοτική χρηματοδότηση, προγράμματα έρευνας κι ανάπτυξης, παροχή επιχειρηματικών συμβουλών σε προγράμματα ΕΣΠΑ, κλπ.